23 oktober, 2016

Produktutveckling och projektledning

 

Digital produktutveckling

Varje digital produktutveckling som görs ska stötta de övergripande målen för verksamheten. Det är mycket viktigt att bestämma sig för vilka huvuduppgifter produkten ska lösa: Ska den digitala produkten locka nya kunder, värva fler medlemmar, underlätta interna arbetsprocesser? Credicon kan hjälpa till med processledning och strategiarbete för att formulera utvecklingsprojektets kärnmålgrupper, effekt- och projektmål.

Förstudie

Många kunder väljer att köpa en förstudierapport innan det faktiska utvecklingsprojektet startar. På så sätt får ni stöd i att  formulera vad ni vill göra och får en kostnadsuppskattning innan ni väljer teknisk leverantör och binder upp er för ett utvecklingsprojekt.

I en förstudie brukar följande aktiviteter ingå:

 1. Målformulering
 2. Produktägare/innehållsproducenter
 3. Krav på förvaltning/support
 4. Analys av befintlig digital produkt
 5. Teknisk utredning
 6. Övergripande koncept
 7. Kostnadsestimat
 8. Rapportskrivning

Låter det intressant? Hör gärna av er!

Upphandling av digital partner

Credicon kan som en oberoende part hjälpa till att hitta rätt digital partner. Vill ni kanske jobba med en stor webbyrå som kan erbjuda en helheltslösning eller ska vi plocka ihop ett team bestående av olika experter på UX, design, teknik? Credicon har ett brett kontaktnät av underkonsulter och samarbetspartner inom design, UX, teknik och innehållsproduktion och kan därmed erbjuda skräddarsydda lösningar. Just nu samarbetar Credicon bland annat med digitalbyrån Wonderboys, digitala designbyrån Oktavilla, samt teknikbyrån Bricco .

Digital projektledning

När idén är formulerad är det dags att skrida till verket. Credicon erbjuder digital projektledning från idé till lansering.

Alla projekt inleds med att vi formulerar en projektspecifikation innehållande delar som:

 1. Bakgrund
 2. Projektets omfattning
 3. Speciella förutsättningar/avgränsningar
 4. Målgrupper
 5. Effektmål
 6. Projektmål
 7. Förslag på nyckeltal och uppföljning av projekt- och effektmål
 8. Kostnadsramar
 9. Målstyrning
 10. Risker/möjligheter
 11. Resurser/Roller
 12. Rollbeskrivning
 13. Projektets arbetsformer
 14. Förankring i organisationen
 15. Utbildning
 16. Förvaltning/support
 17. Aktiviteter/tidplan
 18. Övergripande koncept

Har det gjorts en förstudier går detta arbete naturligtvis fortare och vi kan snabbare gå vidare till nästa fas då vi tillsammans med er och ett team bestående av utvecklare, UX och design formulerar ett koncept och en digital identitet.

Om vi jobbar agilt kommer sedan utveckling och tester gå hand i hand  – där vi kontinuerlig skruvar och förbättrar och kanske lanserar bit för bit. Ibland kan det vara mer effektivt att lansera allt på en gång och då görs testerna i slutfasen,

När lanseringen närmar sig är det dags för manualskrivning och utbildning.

Mät, skruva och mät igen

Det fantastiska med digitala produkter är att nästan allt går att mäta och följa upp. Gör det! Både under och efter att en produkt är lanserad. Med A/B-tester, ett agilt förhållningssätt, användartester och kanske till och med parallella utvecklingsprojekt med samma mål i sikte (så kallad growth hacking) har ni alla möjligheter att ni era mål. Credicon erbjuder stöd under hela denna process.

Här kan ni läsa om Credicons uppdrag.

Låter det intressant? Välkommen att höra av er!

Credicon erbjuder digital proejktledning