19 februari, 2019

Digital strategi

Digital transformation

Digitalisering kräver nya sätt att se på er verksamhet såväl som på affären. Credicon erbjuder stöd och processledning under er digitala transformation.

Så bygger ni en digital organisation

En digital organisation kräver digital kompetens. Kanske krävs kompetensväxling, eller en kombination av ny kompetens och utbildning av befintliga resurser. Vilka roller krävs och vad gör egentligen en UX:are, SEO-expert och agil coach? Credicon erbjuder en översyn av nuvarande organisation samt rekommendationer kring hur ni bör bygga upp er organisation framåt för att på bästa sätt kunna hävda er i en allt med digitaliserad värld.

Kontakta Credicon för ett förslag.

Effektivisering med hjälp av digitala verktyg

Digitala verktyg erbjuder ofta stora interna effektiviseringsmöjligheter. Credicon erbjuder en kartläggning av era arbetsprocesser samt rekommendationer kring var det finns effektiviseringsvinster att hämta och vilken typ av digitalt stöd ni skulle kunna vara betjänta av. En rapport som blir ett viktigt underlag för både produktutveckling, alternativt upphandling av ett befintligt verktyg eller tjänst, och arbetsbesparande insatser.

Utveckla affären i en digital värld

Digitalisering kräver nya sätt att se på er verksamhet såväl som affären. Gamla affärsmodeller kanske inte fungerar längre. Det måste in nya affärer. Kanske betyder det att ni paketerar ert erbjudande digitalt. Men kanske betyder det också helt nya affärsben. Credicon erbjuder processledning i arbetet med att bena i hur ert erbjudande ser ut, och hur det kan formuleras för att fungera i en allt mer digitaliserad värld.

Kontakta Credicon för en offert.

Läs mer om Credicons produkter och tjänster.

Läs mer om Credicons uppdrag här.