21 december, 2019

Tidningen Accent

Workshop om trafikmål för accentmagasin.se

Våren 2020 höll Credicon en workshop för Accents redaktion som handlade om vikten av att sätta relevanta mål för trafik i digitala kanaler och hur redaktionen kan jobba för att uppnå målen när det väl är satta.

Utveckling av ny sajt

2019 tog Credicon och Wonderboys fram en ny sajt för IOGT-NTO:s medlemstidning Tidningen Accent. Den nya sajten accentmagasin.se ska inbjuda till läsning, framförallt i mobilen, Vi jobbade bland annat med bredare spalter, bättre bildformat, fler merläsningsalternativ och plockade upp element från den nyligen omgjorda papperstidningen.

Här kan du läsa chefredaktör Ulrica Ambjörns ord om den nya sajten ”Välkommen till nya accentmagasin.se

Förstudie ny sajt

2018 tog Credicon tillsammans med Wonderboys fram en förstudie inför utvecklingen av nya accentmagasin.se.

Accent är IOGT-NTO:s oberoende medlemstidning.