23 oktober, 2016

Digital produktutveckling

Digitala utvecklingsprojekt

Credicon erbjuder helhetslösningar för digital produktutveckling, inklusive strategi, koncept, UX, design, teknisk utveckling och projektledning. 

Credicon erbjuder helhetslösningar för digital produktutveckling, inklusive strategi, koncept, UX, design, teknisk utveckling och projektledning. 

Förstudie

Innan vi kan starta det skarpa utvecklingsprojektet krävs det att vi vet vad vi ska göra. Denna förstudiefas kan ingå i utvecklingsprojektet eller brytas ut som en separat del. Fördelen med att köpa denna del separat är ett ni får stöd i att formulera vad ni vill göra och får en kostnadsuppskattning innan ni väljer teknisk leverantör och binder upp er för ett utvecklingsprojekt.

En förstudie brukar innehålla följande delar:

1. Målformulering

Som kan innefatta delar som:

 • projektets omfattning
 • målgrupper
 • effektmål
 • projektmål
 • dellanseringar av funktionalitet
 • trafikanalys
 • nyckeltal samt förslag på uppföljning av dessa
 • betallösningar
 • inloggning (inkl. roller och behörigheter)
 • koppling till ev. befintlig webbplats
 • samarbeten/sponsorskap
 • annonsaffär
 • innehåll (text, foto, film osv)
 • migrering av befintligt innehåll
 • förlagor/inspiration
 • digital identitet
 • sidor/mallar
 • redaktörer/administratörer/produktägare och redaktörs-/administratörsgränssnitt
 • spridning (sociala medier, sökmotorer osv)
 • GDPR och cookies
 • Klimatneutralitet
 • Tillgänglighet
2. Teknisk utredning

Som kan innefatta delar som:

 • Teknisk plattform (inkl. redaktörs-/administratörsgränssnitt)
 • Kopplingar till andra tekniska system
 • Migrering av befintligt innehåll
 • Betallösningar (t ex Swish, bankgiro osv)
 • Sökmotoroptimering, SEO
 • Cookieinventering
 • Prestanda/klimatneutralitet
 • Tillgänglighet
3. Övergripande koncept

Som kan innefatta delar som:

 • Val av teknisk plattform
 • Flödesschema för transaktioner
 • Lösning för inbetalningar
 • Annonslösning
 • Lösning för cookiehantering
 • Lösning för samtyckeshantering (GDPR)
 • Innehåll och struktur
 • Nivå gällande tillgänglighet
 • Nivå gällande SEO
 • Nivå gällande prestanda/klimatneutralitet
 • Idé kring digital identitet
 • Redaktörs-administratörsgränssnitt
 • Redaktionella/administrativa insatser
 • Lösning för analys och uppföljning
4. Rapport
5. Offert inklusive kostnadsestimat

Självklart kan vi bryta ut de delar ni önskar tränga djupare in i. Välkomna att höra av er!

Utvecklingsprojektet kan starta!

När förstudien är gjord är det dags att starta utvecklingsprojektet. Alla projekt inleds med att vi formulerar en projektspecifikation innehållande delar som:

 1. Bakgrund
 2. Projektets omfattning
 3. Speciella förutsättningar/avgränsningar
 4. Målgrupper
 5. Effektmål
 6. Projektmål
 7. Förslag på nyckeltal och uppföljning av projekt- och effektmål
 8. Kostnadsramar
 9. Målstyrning
 10. Risker/möjligheter
 11. Resurser/Roller
 12. Rollbeskrivning
 13. Projektets arbetsformer
 14. Förankring i organisationen
 15. Extern kommunikation
 16. Utbildning
 17. Förvaltning/support
 18. Dokumentation
 19. Aktiviteter/tidplan
 20. Övergripande koncept
 21. Utvärdering

När förstudien är gjord är det dags att starta utvecklingsprojektet. Alla projekt inleds med att vi formulerar en projektspecifikation innehållande delar som:

I nästa fas formulerar vi en detaljerad kravspecifikation (backlog), ett koncept och en digital identitet tillsammans med er och ett team bestående av utvecklare, UX och design.

Om vi jobbar agilt kommer sedan utveckling och tester gå hand i hand  – där vi kontinuerlig skruvar och förbättrar och kanske lanserar bit för bit. Ibland kan det vara mer effektivt att lansera allt på en gång och då görs testerna i slutfasen. När lanseringen närmar sig är det dags för utbildning och intern och extern kommunikation och efter en tid följer vi upp projektet i en utvärdering.

Upphandling av digital partner

Credicon kan som en oberoende part hjälpa till att hitta rätt digital partner. Vill ni kanske jobba med en stor leverantör som kan erbjuda en helhetslösning eller vill ni ha hjälp att plocka ihop ett team bestående av olika experter på UX, design och teknik? Credicon har ett brett kontaktnät av underkonsulter och samarbetspartner inom design, UX, teknik och innehållsproduktion och kan därmed erbjuda skräddarsydda lösningar.

Mät, skruva och mät igen

Det fantastiska med digitala produkter är att nästan allt går att mäta och följa upp. Gör det! Både under och efter att en produkt är lanserad.

Med A/B-tester, ett agilt förhållningssätt, användartester har ni alla möjligheter att ni era mål. Credicon erbjuder stöd under hela denna process.

Genomlysning av befintlig digital produkt

Om ni redan har en webbplats eller en app kan det vara bra att göra återkommande genomlysningar av produkten för att säkerställa att den fortfarande är lönsamt för verksamheten, att den helt enkelt ”gör jobbet”. Genomlysningen liknar på många sätt en förstudie förutom att vi detta fall har en befintlig produkt att förhålla oss till.

Genomlysningen kan innehålla delar som till exempel:

 • trafikanalys
 • uppföljning av nyckeltal/formulering av nya nyckeltal
 • samarbeten/sponsorskap
 • annonsaffär
 • innehåll (text, foto, film osv)
 • digital identitet
 • redaktörer/administratörer/produktägare och redaktörs-/administratörsgränssnitt
 • spridning (sociala medier, sökmotorer osv)
 • GDPR och cookies
 • Tillgänglighet
 • Kodvalidering
 • Prestanda/klimatneutralitet
 • Säkerhet

Självklart kan vi bryta ut de delar ni önskar tränga djupare in i. Välkomna att höra av er!

Digital strategi

Innan ni sätter ingång ett stort digitalt utvecklingsprojekt är det klokt att sätta en övergripande digital strategi. Här kan du läsa mer om vad Credicon erbjuder.

Kontakta Credicon för en offert eller läs mer om Credicons uppdrag här.