23 oktober, 2016

Digital strategi

Digital transformation

Digitalisering kräver nya sätt att se på er verksamhet. Både er organisation och er affär kan behöva ses över och förändras. Credicon erbjuder stöd och processledning under er digitala transformation.

Credicon tar fram digitala strategier för företag och organisationer.

Så bygger ni en digital organisation

En digital organisation kräver digital kompetens. Kanske krävs kompetensväxling, eller en kombination av ny kompetens och utbildning av befintliga resurser. Vilka roller krävs och vad gör egentligen en UX:are, SEO-expert och agil coach? Credicon erbjuder en översyn av nuvarande organisation samt rekommendationer kring hur ni bör bygga upp er organisation framåt för att på bästa sätt kunna hävda er i en allt med digitaliserad värld.

Effektivisering med hjälp av digitala verktyg

Digitala verktyg erbjuder ofta stora interna effektiviseringsmöjligheter. Credicon kan utföra en kartläggning av era arbetsprocesser samt ge rekommendationer kring var det finns effektiviseringsvinster att hämta och vilken typ av digitalt stöd ni skulle kunna vara betjänta av. En rapport som blir ett viktigt underlag för både produktutveckling, alternativt upphandling av befintliga verktyg och tjänster, och arbetsbesparande insatser.

Utveckla affären i en digital värld

Gamla affärsmodeller kanske inte fungerar längre. Det måste kanske in nya affärer. Kanske betyder det att ni paketerar om ert erbjudande digitalt. Men kanske betyder det också helt nya affärsben. Credicon erbjuder processledning i arbetet med att bena i hur ert erbjudande ser ut, och hur det kan formuleras för att fungera i en digital ekonomi.

Digital strategi

Innan ni sätter ingång ett stort digital utvecklingsprojekt är det klokt att sätta en övergripande digital strategi. I en digital strategi ingår många delar. När de övergripande frågorna (vad och varför) har fått svar kommer det att vara lättare att svara på de praktiska frågorna (hur och vem). Genom att gå igenom alla delar kommer det att bli tydligt vad de olika kanalerna har för uppgift och hur ni ska arbeta med dessa framåt.

Varje digital produktutveckling som görs ska naturligtvis stötta de övergripande målen för verksamheten. Det är mycket viktigt att bestämma sig för vilka huvuduppgifter produkten ska lösa: Ska den digitala produkten locka nya kunder, värva fler medlemmar eller underlätta interna arbetsprocesser?

Credicon kan hjälpa till med både processledning och strategiarbete.

Delar som kan ingå i en digital strategi:

 • Syftet med den digitala närvaron (nu och på några års sikt)
 • Målgrupp (t ex vilka är de, vad letar de efter, när uppstår kontakt, var befinner de sig, vilken enhet använder de?)
 • Erbjudande (t ex vilket content, hur ser förhållandet till andra kanaler ut)
 • Affär (t ex premiuminnehåll, försäljning av produkter och tjänster, annonsytor)
 • Samarbeten (t ex innehållsmässiga, affärsmässiga)
 • Medlems- och kundvård
 • Nyrekrytering av kunder/medlemmar
 • Support (extern och intern)
 • Förhållande till eventuella konkurrenter
 • Digital marknadsföring
 • GDPR och Cookielagstiftning
 • Relation till eventuell huvud- eller underorganisation/er
 • Plattformar (t ex mobil, platta, desktop, appar, klocka)
 • Kanaler (t ex webbplats, podd, tv, nyhetsbrev, forum, blogg, chatt, kampanjsajter)
 • Sociala medier (t ex val av kanaler, innehållsstrategi, köpt marknadsföring)
 • Sökmotoroptimering, SEO (t ex optimering av teknik och innehåll)
 • Klimatneutralitet (t ex val av serverlösning, prestanda)
 • Tillgänglighet (t ex WCAG 2.0)
 • Sätta upp mål (t ex trafik, konvertering till nya medlemmar, engagemang i sociala medier)
 • Digital analys (t ex val av verktyg, rapporteringsrutiner)
 • Organisation: Interna resurser samt eventuellt utbildningsbehov (t ex produktägare, administratörer, redaktörer)
 • Produktion av innehåll i de olika kanalerna (t ex redigering,  paketering, crosspromotion)
 • Publiceringstakt (t ex tidpunkt, tajming och frekvens)
 • Val av verktyg och tjänster (CMS, CRM, betallösningar, e-postleverantörer, enkätverktyg osv)
 • Val av samarbetspartner (t ex design och UX, digitala byråer, hostingleverantör)
 • Val av arbetssätt (t ex agil projektledning, a/b-tester, growth hacking)

Självklart kan vi bryta ut de delar ni önskar tränga djupare in i. Välkomna att höra av er!

Upphandling av digital partner

Credicon kan som en oberoende part hjälpa till att hitta rätt digital partner. Kanske vill ni jobba med en stor leverantör som kan erbjuda en helhetslösning eller kanske vill ni ha hjälp att plocka ihop ett team bestående av olika experter på UX, design, teknik? Credicon har ett brett kontaktnät av underkonsulter och samarbetspartner inom design, UX, teknik och innehållsproduktion och kan därmed erbjuda skräddarsydda lösningar.

Förstudie

Många kunder väljer att köpa en förstudie innan det faktiska utvecklingsprojektet startar. På så sätt får ni stöd i att  formulera vad ni vill göra och får en kostnadsuppskattning innan ni väljer teknisk leverantör och binder upp er för ett utvecklingsprojekt. Här kan du läsa mer om vad en förstudie brukar innehålla och hur den brukar gå till.

Genomlysning av befintlig digital produkt

Om ni redan har en en webbplats eller en app rekommenderar vi att ni gör återkommande genomlysningar av produkten för att säkerställa att den fortfarande är lönsam för verksamheten, att den helt enkelt fortfarande ”gör jobbet”. Här kan du läsa mer om vad en genomlysning brukar innehålla och hur den brukar gå till.

Kontakta Credicon för en offert.

Läs mer om Credicons uppdrag här.