23 oktober, 2016

Digital strategi

Digital strategi

I dag hör man ibland att det inte behövs en digital strategi, men det förutsätter att de digitala delarna redan är en integrerad del av verksamheten och för många verksamheter ser det inte ut så än. Credicon tar fram digitala strategier för organisationer och företag. Här kan du läsa mer om vilka uppdrag Credicon har.

I den digitala strategin ingår många delar. När de övergripande frågorna (vad och varför) har fått svar kommer det att vara lättare att svara på de praktiska frågorna (hur och vem). Genom att gå igenom alla delar kommer det att bli tydligt vad de olika kanalerna har för uppgift och hur ni ska arbeta med dessa framåt.

Delar som kan ingå i en digital strategi:

Syftet med den digitala närvaron (nu och på några års sikt) – Målgrupp (t ex vilka är de, vad letar de efter, när läser de, var befinner de sig, vilken enhet läser de på) – Erbjudande (t ex vilket content, hur ser förhållandet till en eventuell pappersprodukt ut) – Affär (t ex premiuminnehåll, försäljning av produkter och tjänster, annonsytor, medlemsvärvning) – Samarbeten (t ex innehållsmässiga, affärsmässiga) – Förhållande till eventuella konkurrenter – Digital marknadsföring GDPR och Eprivacy – Relation till eventuell huvud- eller underorganisation/erIntranätets roll – Plattformar (t ex mobil, platta, desktop, appar, klocka) – Kanaler (t ex webbplats, podd, tv, nyhetsbrev, forum, blogg, chatt, kampanjsajter) – Sociala medier (t ex val av kanaler, innehållsstrategi, köpt marknadsföring)- Sökmotoroptimering, SEO (t ex optimering av tekniken och innehållet) – Sätta upp mål (t ex trafik, konvertering till nya medlemmar, engagemang i sociala medier) – Digital analys (t ex val av verktyg, rapporteringsrutiner) – Organisation: Interna resurser samt eventuellt utbildningsbehov (t ex produktägare, administratörer, redaktörer) – Produktion av innehåll i de olika kanalerna (t ex redigering,  paketering, crosspromotion) – Publiceringstakt (t ex tidpunkt, tajming och frekvens) – Val av verktyg och tjänster (CMS, CRM, betallösningar, e-postleverantörer, enkätverktyg osv) – Val av samarbetspartner (t ex design och UX, digitala byråer, hostingleverantör) – Val av arbetssätt (t ex agil projektledning, a/b-tester, growth hacking)

Självklart kan vi bryta ut de delar ni önskar tränga djupare in i. Välkommen att höra av dig!

Upphandling av digital partner

Credicon kan som en oberoende part hjälpa till att hitta rätt digital partner. Vill ni kanske jobba med en stor webbyrå som kan erbjuda en helheltslösning eller ska vi plocka ihop ett team bestående av olika experter på UX, design, teknik? Credicon har ett brett kontaktnät av underkonsulter och samarbetspartner inom design, UX, teknik och innehållsproduktion och kan därmed erbjuda skräddarsydda lösningar. Just nu samarbetar Credicon bland annat med digitalbyrån Wonderboys, digitala designbyrån Oktavilla, samt teknikbyråerna Bricco och A3J.

Beslutsstöd

Credicon utför utredningar kring exempelvis ert behov av dokumenthantering, intranät och samarbetsformer med andra digitala leverantörer.

GDPR

Den 25 maj 2018 infördes den nya dataskyddsförordningen, också kallad GDPR (General Data Protection Regulation). Den kräver att ni har kontroll på alla personuppgifter ni hanterar och kan kommunicera detta på rätt sätt mot era kunder och anställda. Credicon kan utföra GAP-analyser av ert GDPR-arbete, stötta er i arbetet med att göra en inventering och sätta upp ett personuppgiftsregister samt hålla GDPR-utbildningar. Under 2019 kan också den nya E-privacy förordningen, EPR, införas som ytterligare reglerar hur ni får kommunicera digitalt. Något att håll koll på med andra ord! Här kan du läsa mer om hur Credicon arbetar med GDPR.

Förstudie

Många kunder väljer att köpa en förstudierapport innan det faktiska utvecklingsprojektet startar. På så sätt får ni stöd i att  formulera vad ni vill göra och får en kostnadsuppskattning innan ni väljer teknisk leverantör och binder upp er för ett utvecklingsprojekt.

I en förstudie brukar följande aktiviteter ingå:

  1. Målformulering (inkl ett par workshops)
  2. Analys av befintlig digital produkt
  3. Teknisk utredning
  4. Övergripande koncept
  5. Kostnadsestimat
  6. Rapportskrivning

Låter det intressant? Hör gärna av er!

Läs mer om Credicons uppdrag här.

Credicon tar fram digitala strategier för företag och organisationer.