28 oktober, 2020

Leeads

GDPR-konsult

Credicon genomförde 2018 en övergripande GAP-analys samt satte upp en handlingsplan för Leeads arbete med GDPR. Credicon gjorde även en inventering av Leeads behandling av personuppgifter samt upprättade ett register. 

Leeads agerar kommersiell partner åt publicister och annonsörer.