24 oktober, 2022

Life After Racing

Utveckling en ny sajt

Under våren 2022 utvecklade Credicon tillsammans med webbyrån Wallmander&Co en ny sajt för stiftelsen Life After Racing. Sajten stöttar ett pensionssparande för travhästar både på individnivå och större bidrag till stiftelsen. De övergripande målen för sajten formulerades som följer:

  • ge fler travhästar ett bättre liv efter tävlingskarriären
  • skapa en medvetenhet i sporten om att det finns ett gemensamt ansvar för travhästarna både före, under och efter tävlingskarriären
  • vara en plattform där Life After Racing kan samla organisationer, företag och andra intressenter kring den här viktiga frågan

Sajten är byggd i WordPress och betalsystemet bygger på WooCommerce.

Förstudie

Under hösten 2021 genomförde Credicon tillsammans med webbyrån Wallmander&Co en förstudie för Stiftelsen Life After Racings räkning med syftet att ta fram en ny sajt som möjliggjorde ett pensionssparande för travhästar.

Life After Racing är en Insamlingsstiftelse med syfte att skapa möjligheter och ge förutsättningar för travhästar till ett fortsatt värdigt liv efter avslutad tävlingskarriär, och därtill sprida kunskap om travhästen och möjliggöra värdefulla möten mellan hästar och människor.