3 mars, 2017

Lipus

Uppdrag

Credicon har ett mångårigt löpande uppdrag hos Lipus.

Lipus certifierar kusers för läkare och under 2019 var jag projektledare och strateg under utvecklingen av ett nytt digitalt kurscertifieringsverktyg tillsammans med digitalbyrån Wonderboys. Verktyget lanserades hösten 2019 och har blivit mycket väl mottaget.

2018 tog jag och Wonderboys fram en förstudie inför utvecklingen av det nya kurscertifierngsverktyget.

Under 2018 var jag projektledare och strateg under utvecklingen av SPURnet, ett digitalt verksamhetsstöd för de parter som är involverade när Lipus utför SPUR-granskningar. Det digitala verktyget har avsevärt underlättat arbetsprocessen för både Lipus och dess samarbetspartner.

Utvecklingsprojektet föregicks av en utredning och rekommendation kring hanteringen av verksamhetsstödet vid SPUR-granskningar.

Jag var projektledare och strateg under utvecklingen av nya lipus.se tillsammans med Wonderboys. Webbplatsen som lanserades 2017 visar nu upp Lipus två tjänsteben mycket tydligare samt har tydliga call-to-action-element utan för den skull förlora sin seriositet. Vi har jobbat med storytelling och tydliga kontaktvägar. Sajten är nu också mycket snabbare samt responsiv. Den nya sajten har på kort tid genererat flera nya affärer för Lipus.

2017 tog jag och Wonderboys fram en förstudie inför utvecklingen av nya lipus.se.

Via Credicon anlitade Lipus en digital redaktör under hösten 2017.
Webbredaktören har bland annat satt upp relevanta sociala medier-konton, lagt en publiceringsplan, arbetat med SEO och jobbat med analys och intern utbildning.

Credicon har även agerat rådgivare gällande Lipus samarbete med andra digitala leverantörer.

Lipus är läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården. Lipus är ett dotterbolag till Sveriges läkarförbund.