3 mars, 2017

Lipus

Uppdrag

Utveckling av en ett nytt kurscertifieringsverktyg Credicon/Wonderboys 2019

Förstudie inför utveckling av ett nytt kurscertifierngsverktyg Credicon/Wonderboys 2018

Utveckling av en ny lipus.se: Credicon/Wonderboys

Webbplatsen visar nu upp Lipus två tjänsteben mycket tydligare samt har tydliga call-to-action-element utan för den skull förlora sin seriositet. Vi har jobbat med storytelling och tydliga kontaktvägar. Sajten är nu också mycket snabbare samt responsiv.

Förstudie inför utveckling av en ny extern webbplats: Credicon/Wonderboys våren 2017

Utveckling av SPURnet
Ett verksamhetsstöd för de parter som är involverade när Lipus utför SPUR-granskningar. 

Utredning och rekommendation kring hanteringen av verksamhetsstödet vid SPUR-granskningar.

Contentproduktion: Credicon (underkonsult Anders Ferm/AF Media & Consulting) hösten 2017

På nya lipus.se kommer vi att jobba med storytelling och vi kommer att producera ett antal intervjuer, inklusive foto och film under hösten för detta ändamål.

Sociala medier: strategi och webbredaktör: Credicon (underkonsult Anders Ferm/AF Media & Consulting) våren 2017

Webbredaktören bland annat satt upp relevanta sociala medier-konton, lagt en publiceringsplan, arbetat med SEO och jobbat med analys och intern utbildning.

Rådgivning gällande Lipus samarbete med andra digitala leverantörer.

Lipus är läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården. Lipus är ett dotterbolag till Sveriges läkarförbund.