3 mars, 2017

Lipus

Credicon har ett mångårigt löpande uppdrag som digital strateg, produktutvecklare och projektledare hos Lipus.

Riskanalys

2023 tog Credicon tillsammans med Lipus fram en riskanalys gällande alla digitala verktyg vi byggt.

Interim digitalt ansvarig

Under våren-hösten 2023 agerade Credicon digitalt ansvarig och hanterade backlog för alla produkter, tog fram upphandlingsunderlag samt uppdaterade webbplatserna och skickade nyhetsbrev. 

Rådgivare digital organisation

Genomlysning och rekommendationer kring uppbyggnaden av en digital organisation med produktägare och beställare 2022 

Digitalt statistikverktyg

2020 utvecklar Credicon och Wonderboys ett statistik- och rapportverktyg för att Lipus ska kunna följa upp sin verksamhet och vara transparenta mot kunder och andra intressenter.

Digitalt kurscertifieringsverktyg

Lipus certifierar kurser för läkare och under 2019 byggde Credicon och Wonderboys ett nytt digitalt kurscertifieringsverktyg åt Lipus. Verktyget lanserades hösten 2019 och har blivit mycket väl mottaget.

Förstudie kurscertifieringsverktyg

2018 tog Credicon och Wonderboys fram en förstudie inför utvecklingen av det nya kurscertifierngsverktyget.

Cookie-konsult

Utbildning kring regelverket för cookies och annan spårningsteknik samt rådgivning gällande val av CMP (Consent Management Platform).

Digitalt verksamhetsstöd

2018 utvecklade Credicon och Wonderboys SPURnet, ett digitalt verksamhetsstöd för de parter som är involverade när Lipus utför SPUR-granskningar. Det digitala verktyget har avsevärt underlättat arbetsprocessen för både Lipus och dess samarbetspartner.

Förstudie digitalt verksamhetsstöd

2018 gjorde Credicon och Wonderboys förstudie gällande ett digitalt verktyg SPUR-granskningar.

Utveckling av ny sajt

2017 tog Credicon och Wonderboys fram nya lipus.se. Den nya sajten visar upp Lipus två tjänsteben mycket tydligare samt har tydliga call-to-action-element utan för den skull förlora sin seriositet. Vi har även jobbat med storytelling och tydliga kontaktvägar. Sajten är nu också mycket snabbare samt responsiv. Den nya sajten har på kort tid genererat flera nya affärer för Lipus.

Förstudie ny sajt

2017 tog Credicon och Wonderboys fram en förstudie inför utvecklingen av nya lipus.se.

Digital redaktör

Via Credicon anlitade Lipus en digital redaktör under hösten 2017.
Den digitala redaktören har bland annat satt upp relevanta sociala medier-konton, lagt en publiceringsplan, arbetat med SEO och jobbat med analys och intern utbildning.

Rådgivare digitala leverantörer

Credicon har även agerat rådgivare gällande Lipus samarbete med andra digitala leverantörer.

Lipus är läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården. Lipus är ett dotterbolag till Sveriges läkarförbund.