6 mars, 2019

Oktavilla/LO Mediehus

Uppdrag

Under 2019 var jag strateg och projektledare under utvecklingen av nya sajter för Elektrikern och Målarnas på den gemensamma digitala plattformen, samt i arbetet med att förbättra det digitala berättandet för alla LO Mediehus titlar som underkonsult till designbyrån Oktavilla.

Den digitala plattformen är byggd på WordPress av designbyrån Oktavilla för att LO Mediehus enkelt ska kunna addera nya digitala produkter till sin portfölj. Antalet titlar som ryms är obegränsat, det handlar bara om redaktionell kreativitet. Det finns stora synergieffekter att hämta. LO Mediehus titlar har nu fina möjligheter att på ett effektivt sätt fortsätta utveckla sitt digitala berättande.

Under 2019 tog jag som underkonsult till Oktavilla fram en förstudie för att LO Mediehus ska kunna erbjuda nativeannonsering på sina titlar.

Förstudien syftade till att ta fram ett koncept för UX och design samt att etablera organisatoriska förutsättningar för försäljning, produktion och publicering av native.

Under 2018 var jag strateg och projektledare under utvecklingen av nya sajter för Kommunalarbetaren, Sekotidningen och Handelsnytt som underkonsult till designbyrån Oktavilla med fokus på synergieffekter i den digitala plattformen.

GDPR-konsult under 2018 för de digitala delarna av verksamheten. Läs mer>>