6 mars, 2019

LO Mediehus

Credicon hade under ett par år ett löpande uppdrag som digital strateg och projektledare hos LO Mediehus i huvudsak i samarbete med den digitala byrån Oktavilla.

Cookie-konsult

Utbildning 2021 kring regelverket för cookies och annan spårningsteknik samt rådgivning gällande val av CMP (Consent Management Platform).

Genomlysning av LO Mediehus digitala plattform

2021 hade det hunnit gå fem år sedan de första titlarna lanserades på LO Mediehus gemensamma digitala plattform. 2017 utvecklade Oktavilla en digital publiceringsplattform för LO Mediehus titlar Arbetet och Fastighetsfolket. 2018 införlivades Kommunalarbetaren, Handelsnytt och Sekotidningen och 2019 även Målarnas Facktidning och Tidningen Elektrikern. Därmed var det också dags för en ordentlig genomlysning. Vi tittade på den digitala plattformen utifrån följande perspektiv:

 1. Dataanalys
 2. Informationsarkitektur och innehållsstruktur
 3. Redaktionell hantering av plattformen
 4. Kommersiella möjligheter
 5. Mobilanpassning
 6. SEO
 7. Tillgänglighet
 8. Prestanda (och klimatavtryck)
 9.  Säkerhet
 10.  Dokumentation
 11.  Kodvalidering
 12.  GDPR och cookies

Strateg och projektledare sajtutveckling

Under 2019 hade Credicon rollen som strateg och projektledare under utvecklingen av nya sajter för Elektrikern och Målarnas på den gemensamma digitala plattformen i WordPress, samt i arbetet med att förbättra det digitala berättandet för alla LO Mediehus titlar som underkonsult till designbyrån Oktavilla.

Den digitala plattformen är byggd på WordPress av designbyrån Oktavilla för att LO Mediehus enkelt ska kunna addera nya digitala produkter till sin portfölj. Antalet titlar som ryms är obegränsat, det handlar bara om redaktionell kreativitet. Det finns stora synergieffekter att hämta. LO Mediehus titlar har nu fina möjligheter att på ett effektivt sätt fortsätta utveckla sitt digitala berättande.

Förstudie nativennonsering

Under 2019 tog Credicon som underkonsult till Oktavilla fram en förstudie för att LO Mediehus ska kunna erbjuda nativeannonsering på sina titlar.

Förstudien syftade till att ta fram ett koncept för UX och design samt att etablera organisatoriska förutsättningar för försäljning, produktion och publicering av native.

Strateg och projektledare sajtutveckling

Under 2018 hade Credicon rollen som strateg och projektledare under utvecklingen av nya sajter för Kommunalarbetaren, Sekotidningen och Handelsnytt som underkonsult till designbyrån Oktavilla med fokus på synergieffekter i den digitala plattformen.

GDPR-konsult

Under 2018 stöttade Credicon LO Mediehus i deras arbete med GDPR för de digitala delarna av verksamheten. Läs mer>>

LO Mediehus är en samlingsorganisation för sju oberoende fackliga tidningar. Oktavilla är en digital designbyrå.