28 oktober, 2020

Miljöpartiet de gröna

GDPR-konsult

Credicon genomförde 2018 en övergripande GAP-analys samt satte upp en handlingsplan för Miljöpartiet de grönas arbete med GDPR.

Miljöpartiet de gröna är ett svenskt politiskt parti.