28 oktober, 2020

Tidningen Dagens Samhälle

GDPR-konsult

Credicon genomförde 2018 en övergripande GAP-analys samt satte upp en handlingsplan för Dagens Samhälles och Dagens Samhälle Insikts arbete med GDPR. Credicon gjorde även en inventering av Dagens Samhälles och Dagens Samhälle Insikts behandling av personuppgifter samt upprättade ett register. 

Dagens Samhälle utges av Dagens Samhälle AB som är en del av Di-gruppen.