28 oktober, 2020

TR Media

Uppdrag

Credicon har ett löpande uppdrag som GDPR- och cookiekonsult hos TR Media.

Cookie-konsult

2020 genomförde Credicon en inventering av vilka cookies TR Media sätter på sina webbplatser och höll två workshopar med syftet att dels utbilda TR Media gällande den rådande cookielagstiftningen och dels ge ett beslutsunderlag för val av CMP (Cookie Management Provider). 

GDPR-konsult

Credicon genomförde 2018 en övergripande GAP-analys samt satte upp en handlingsplan för TR Medias arbete med GDPR. Credicon gjorde även en inventering av TR Medias behandling av personuppgifter samt upprättade ett register och tog fram externa och interna personuppgiftspolicys.

TR Media erbjuder en portfölj av produkter för travintresserade, inklusive tidningen Travronden.