21 oktober, 2020

Välja CMP (Consent Management Platform)

Vilket CMP (Consent Management Platform) är bäst?

Ni har bestämt er för att det är dags att implementera ett CMP (Consent Management Platform) på er webbplats för att följa gällande cookie- och GDPR-regler.

Men vilket CMP ska ni välja och vilka krav ska de uppfylla? Credicon hjälper er att välja det system som passar er bäst. 

Under en workshop går vi igenom: 

Kravställning
Utifrån olika interna intressenters behov sätter vi upp en lista på krav som ert CMP ska uppfylla. Det kan handla om saker som pris, förväntad livslängd, enkel administration eller frihet att designa själv.

IAB:s Transparency Consent Framework Version 2
IAB, som är en branschorganisation för digitala marknadsförare, har tagit fram ett ramverk för samtyckeshantering. Detta ramverk har nu kommit i en version två och vi tittar på vad detta innebär. 

Alternativ
Vi tittar på vilka CMP-alternativ som finns på marknaden och om att utveckla ett eget system är ett spår att undersöka vidare.

Genomgång av utvalda system
Vi tittar närmare på tre utvalda CMP (ett litet, ett mellan och ett stort) för att se hur de svarar mot kravbilden vi satt upp. Ni kan få förslag på system av Credicon, eller så går vi igenom system ni redan funderat över.

Rekommendationer
När vi resonerat kring er kravbild och tittat på de olika alternativ som finns får ni en rekommendation gällande vilket CMP ni ska välja. 

To do-lista
Till sist får ni med er en lista på det som behöver göras och vad ni behöver tänka på för att få ert CMP på plats.

Kontakta Credicon för en offert.