29 maj, 2017

Case: Trygg Vård, tryggvard.se

Kampanjsajten Trygg vård, tryggvård.se, har Credicon och Wonderboys tagit fram.

 

Kommunikation på ett nytt sätt för SLF

Credicon har tillsammans med digitalbyrån Wonderboys tagit fram kampanjsajten Trygg Vård, tryggvard.se, för Sveriges Läkarförbund, SLF,  i samband med avtalsförhandlingarna under våren 2017. Credicon stod för strategi, projektledning samt digitalt redaktörskap (via underkonsulten Anders Ferm). Wonderboys utvecklade sajten.

I och med Trygg Vård, tryggvard.se, har Sveriges Läkarförbund börjat kommunicera på ett helt nytt sätt i digitala kanaler, med en stor tonvikt på sociala medier och sökmotorer. Vi har arbetat med storytelling kring läkares villkor och vardag både i text-, bild-, film- och grafikformat. Satsningen har fått ett mycket fint mottagande och stort genomslag.

Läkarförbundet har genom den digitala satsningen på Trygg Vård, tryggvard.se, nått ut med sitt budskap och sina frågor på ett helt nytt sätt. Vårdfrågorna har också under våren seglat upp som den absolut hetaste frågan inför nästa års val, och här nämns Läkarförbundet som en stark aktör i nyhetsinslag och den dagliga debatten.

Kraftig ökning i antalet nya medlemmar

Under hösten fick vi också se resultatet i form av en kraftig medlemstillströmning för Sveriges läkarförbund. Antalet medlemmar ökade med nästan fem procent jämfört med samma period 2016, och Läkarförbundet är nu bland de förbund som ökar snabbast inom Saco-federationen. Ökningstakten bland yrkesverksamma steg fem gånger jämfört med samma mätperiod föregående år.

Här kan du läsa mer:
”Sveriges läkarförbund ökar kraftigt”

Trygg Vård, tryggvard.se, i siffror

Genom ett strategiskt arbete med sökmotoroptimering nådde sajten Trygg Vård, tryggvard.se på bara tre månader stora framgångar i det organiska sökfältet på Google. Från att inte finnas med alls bland de 10 översta träffarna på Google tog Trygg Vård, tryggvard.se över sökfältet. Läkarförbundet “ägde” nu sina viktigaste nyckelord och övriga värdefulla ord och personer kopplade till sajtens publiceringar.

Facebook har Läkarförbundet genom material direkt kopplat till tryggvård.se haft en minst sagt explosionsartad utveckling och tillväxt. Antalet följare ökade från 3 000 till 10 000, en ökning med 234 procent. Läkarförbundet var därmed det svenska fackförbund som stod för den största ökningen under våren. Sett till samtliga svenska sidor på Facebook fanns även Läkarförbundet med där i den absoluta toppen sett till den procentuella utvecklingen.

Den totala räckvidden på det publicerade materialet noteras till 4,2 miljoner visningar under perioden februari-maj. Samtidigt har också engagemangsgraden för det publicerade innehållet ökat med flera hundra procent. Här har det rörliga materialet producerat av Populate varit en viktig faktor för att driva räckvidd och engagemang. Tre filmer med porträtt från läkarnas vardag har haft över en miljon visningar. En av filmerna har dessutom nominerats till ”Årets opinionsbildningsfilm”.

I kategorin svenska organisationer rankades Läkarförbundet i topp i kategorin mest virala inlägg under perioden maj-augusti 2017 av analysföretaget Smampion. Det var ett inlägg med en film som beskrev vårdplatsbristen som fick högst siffror med 153 kommentarer, 1 800 delningar och 2 931 reaktioner. Läs rapporten här

Filmerna har även publicerats på YouTube där man arbetat med att nå ut till en utvald målgrupp. Även detta projekt har givit ett gott resultat för hur man kan arbeta med det rörliga materialet på YouTube i kommande projekt.

Här kan du läsa mer om genomslaget för Trygg Vård, tryggvard.se:
”Förbundets synlighet ökar – läkarnas röst höjs avtalsåret 2017”
Stort intresse och engagemang för Trygg Vård
”Miljonpublik har tagit del av filmerna om Trygg Vård”
”Läkarförbundet lanserar ny sajt om trygg vård”

Mer om Credicon uppdrag för Läkarförbundet hittar du här.
Här kan du läsa mer om Credicons övriga uppdrag.