3 mars, 2017

Sveriges läkarförbund, SLF

Uppdrag

Programledare/övergripande projektledare  – koordinator och projektledare för tio digitala projekt som pågår samtidigt.
Maj 2018 – Maj 2019

Strategi och projektledning utveckling av nya lakarforbundet.se: Credicon/Wonderboys/ A3J  

Bättre service till medlemmarna, tydligare “call to action” för presumtiva medlemmar och ett högre nyhetstempo har varit ledorden i utvecklingen. Här kan  du läsa mer “Nya lakarforbundet.se har medlemmarna i fokus”

Förstudie utveckling av slf.se: Credicon/Wonderboys våren 2017

Digital redaktör slf.se: Credicon (underkonsult Anders Ferm/AF Media & Consulting) våren 2017
Webbredaktören har bland annat skött all publicering på SLF.se samt tillhörande sociala kanaler, SEO, analys och hållit utbildningar internt för Sveriges läkarförbund, SLF.

Läkarförbundet har tydligt ökat sin synlighet och fått ett stort genomslag efter att man satsat mer på sociala medier:
“Förbundets synlighet ökar – läkarnas röst höjs avtalsåret 2017”

Strategi och projektledning kampanjsajten TryggVård.se lanserad i januari 2017: Credicon/Wonderboys

På kort tid fick kampanjen mycket stort genomslag i sociala medier och fler än en miljon har sett filmerna om Trygg vård. Här kan du läsa mer: Case: Trygg Vård, tryggvard.se

Digital redaktör TryggVård.se: Credicon (underkonsult Anders Ferm/AF Media & Consulting) våren 2017
Webbredaktören har bland annat skött all publicering på TryggVård.se samt tillhörande sociala kanaler, SEO, analys och hållit utbildningar internt för Sveriges läkarförbund, SLF.

Digital strategi för hela Sveriges läkarförbunds digitala närvaro hösten 2016

Sveriges läkarförbund är läkarnas fackliga och professionella organisation.