3 mars, 2017

Sveriges läkarförbund, SLF

Uppdrag

Credicon har ett mångårigt löpande uppdrag hos Sveriges läkarförbund.

Från maj 2018 till maj 2019 var jag övergripande projektledare (programledare) för det omfattande ”Digitaliseringsprojektet” vilket inbegrep nio delprojekt, bland andra nytt CRM-system, nytt faktureringssystem, nytt intranät, ny webbplats och GDPR. I och med detta transformationsprojekt har Läkarförbundet tagit stora kliv i sin digitaliseringsresa. 

Sedan 2017 har jag varit strateg och projektledare under utvecklingen av nya lakarforbundet.se, ett webbnätverk bestående av 150 undersajter, som lanserades 2018. Bättre service till medlemmarna, tydligare “call to action” för presumtiva medlemmar och ett högre nyhetstempo var ledorden i utvecklingen. Här kan du läsa mer “Nya lakarforbundet.se har medlemmarna i fokus”. Sajten fortsätter nu att utvecklas kontinuerligt i samarbete med digitalbyrån Wonderboys.

Inför utvecklingen av lakarforbundet.se tog Credicon och Wonderboys fram en förstudie våren 2017.

Jag var strateg och projektledare för den framgångsrika kampanjsajten Trygg Vård, tryggvard.se, lanserad i januari 2017. På kort tid fick kampanjen mycket stort genomslag i sociala medier och fler än en miljon har sett filmerna om Trygg Vård. Här kan du läsa mer: Case: Trygg Vård, tryggvard.se

Via Credicon anlitade Läkarförbundet en digital redaktör under våren 2017. Webbredaktören skötte bland annat all publicering på lakarforbundet.se samt samt tryggvard.se och tillhörande sociala kanaler, SEO, analys och höll utbildningar internt. Läkarförbundet har tydligt ökat sin synlighet och fått ett stort genomslag efter att man satsat mer på sociala medier: “Förbundets synlighet ökar – läkarnas röst höjs avtalsåret 2017”

2016 tog jag fram en digital strategi för Läkarförbundet vilken bland annat mynnade ut i kampanjsajten Trygg Vård, tryggvard.se, inför avtalsrörelsen. Och med hjälp av bland annat storytelling och ett ökat fokus på digitala kanaler har Läkarförbundet kraftigt ökat sin räckvidd i sociala medier, trafiken till sajten, synligheten på Google och medlemstillströmningen under 2017 var fem gånger större än under 2016.

Sveriges läkarförbund är läkarnas fackliga och professionella organisation.